ออน บาล๊านซ์ วอลุ่ม (OBV)

อินดิเคเตอร์ On Balance Volume (OBV) ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาแรงซื้อและแรงขาย มันเป็นอินดิเคเตอร์แบบสะสม ซึ่งหมายความว่าในวันที่ราคาขึ้น ปริมาณของวันนั้นจะถูกเพิ่มไปในผลรวม OBV แบบสะสม หากราคาลง ปริมาณของวันนั้นจะถูกลบจากผลรวม OBV โดยค่า OBV จะถูกพล็อตเป็นเส้นเพื่อให้ง่ายในการอ่านค่า On Balance Volume ถูกใช้งานหลักๆ เพื่อยืนยันหรือระบุเทรนด์ราคาโดยรวม หรือเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลังจากไดเวอร์เจนท์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ On Balance Volume indicator
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
9
1
2
...
9