ดัชนีกระแสการไหลของเงิน (MFI)

ดัชนีกระแสการไหลของเงิน (MFI)

อินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการวัดแรงซื้อและแรงขาย โดยการวิเคราะห์ทั้งราคาและปริมาณ การคิดคำนวณของ MFI จะคิดออกมาเป็นค่าที่ถูกพล็อตเป็นเส้น ที่เคลื่อนไหวในช่วง 0-100 ซึ่งทำให้มันเป็นออสซิลเลเตอร์ เมื่อ MFI เพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เมื่อมันลดลง นี่แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น Money Flow Index สามารถสร้างหลายๆ สัญญาณขึ้นมาได้ อันที่รู้จักกัน เช่น สภาวะ overbought และ oversold, ไดเวอร์เจนท์ และการแกว่งที่ผิดพลาด

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Money Flow Index indicator (MFI)
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
6
1
2
...
6