Momentum Oscillators

โมเมนตัมโมเมนตัมเป็นที่นิยมเพราะเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เริ่มต้น ระยะเวลาที่ปรับได้หมายถึงตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถใช้โดยผู้ค้ารายวันรวมทั้งผู้ค้าที่แกว่งได้. พวกเขาช่วยในการวัดความแข็งแรงและโมเมนตัมของแนวโน้ม แต่ยังมักจะเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังซื้อเกินหรือ oversold,ซึ่งอาจชี้ไปที่การถ่วงหรือการกลับรายการของแนวโน้ม มี oscillator โมเมนตัมหลายอย่างเช่น Connors RSI, Awesome Oscillator, Oscillator ราคาและดัชนีพลังที่มีอายุอยู่นาน.
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
8
1
2
...
8