เอลเดอร์ ฟอร์ช อินเดกซ์ (EFI)

เอลเดอร์ ฟอร์ช อินเดกซ์ (EFI)

Elder's Force Index (EFI) วัดพลังเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้ราคาและปริมาณการซื้อขาย อินดิเคเตอร์นี้สามารถถูกใช้ในการะบุโอกาสในการกลับตัว และการปรับฐานของราคา โดย EFI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่แกว่งตัวอยู่ในช่วงค่าบวกและลบ เหนือและใต้ Zero Line โดย Alexander Elder ผู้สร้างอินดิเคเตอร์นี้ เชื่อว่ามีสามส่วนที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ทั้งสามส่วนนั้น คือ ทิศทาง ขนาด และปริมาณ ทั้งสามของส่วนประกอบนี้ถูกรวมกันโดย EFI เพื่อสร้างออกมาเป็นออสซิลเลเตอร์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Elder's Force Index (EFI)