แมคดี (MACD)

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันสามารถถูกใช้เพื่อระบุลักษณะของเทรนด์โดยรวมของหลักทรัพย์ได้ ลักษณะเหล่านี้ที่ได้รับความนิยมส่วนมาก คือ โมเมนตัม เช่นเดียวกับทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ สิ่งที่ทำให้ MACD ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี คือ จริงๆ แล้ว มันเป็นส่วนประกอบของสองประเภทของอินดิเคเตอร์ที่แตกต่างกัน อย่างแรก MACD ได้นำสอง Moving Averages ของความยาวที่ต่างกัน (ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แบบแลกกิ้ง) เพื่อระบุทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ หลังจากนั้นจะนำค่าความแตกต่างระหว่างสอง Moving Averages นั้น (MACD Line) และ EMA ของ Moving Averages เหล่านั้น (Signal Line) และพล็อตค่าความต่างระหว่างสองเส้นในรูปแบบฮิสโตแกรม ซึ่งแกว่งอยู่เหนือและใต้ Zero Line ที่อยู่ตรงกลาง ฮิสโตแกรมถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่ดีของโมเมนตัมของหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ MACD
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
41
1
2
...
41