ลิเนีย รีเกรสชั่น

แชลแนลแบบ linear regression ประกอบด้วยเส้นมัธยฐานที่มีเส้นขนาน 2 เส้น ที่อยู่เหนือและใต้มันในระยะห่างเดียวกัน เส้นเหล่านั้นสามารถถูกมองเป็นแนวรับและแนวต้านได้ เส้นมัธยฐานถูกคำนวณตาม linear regression ของราคาปิด แต่สามารถถูกตั้งเป็นราคาเปิด ราคาสูง หรือราคาต่ำได้ ความสูงของแชลแนลจะขึ้นกับการเบี่ยงเบนของราคากับเส้นมัธยฐาน การยืดแชลแนลออกไปข้างหน้าสามารถช่วยให้เห็นไบแอส และให้เห็นโอกาสในการเทรดได้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Linear Regression Channels
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
13
1
2
...
13