เคลท์เนอร์ แชนแนล (KC)

อินดิเคเตอร์ Keltner Channels (KC) เป็นอินดิเคเตอร์แบบแถบ ซึ่งคล้ายกับ Bollinger Bands และ Moving Average Envelopes พวกมันประกอบไปด้วย Upper Envelope เหนือ Middle Line เช่นเดียวกับ Lower Envelope ใต้ Middle Line โดย Middle Line เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด อาจจะเป็น simple moving average หรือไม่ก็ exponential moving average ที่ถูกใช้กันโดยทั่วไป โดย Upper และ Lower Envelopes (ผู้ใช้กำหนด) ถูกตั้งค่าเป็นช่วงให้ห่างจาก Middle Line โดยสามารถเป็นช่วงสูง/ต่ำประจำวันหลายๆ อัน หรือโดยปกติเป็น Average True Range หลายๆ อัน

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Keltner Channels (KC)
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
8
1
2
...
8