ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มีประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันในเรื่องที่ จุดข้อมูลที่แตกต่างกันถูกถ่วงน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ โดย Exponential Moving Average (EMA) มีความคล้ายกับ (และเป็นหนึ่งในประเภทของ) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ความแตกต่างหลักของ EMA คือ จุดข้อมูลเก่าจะถูกนำมาเฉลี่ยเสมอ อธิบายเพิ่มเติม คือ จุดข้อมูลเก่าจะมีตัวคูณเสมอ (ถึงแม้ว่าจะลดต่ำลงจนเกือบจะไม่มีค่า) ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเหนือไปจากความยาวซีรีย์ของข้อมูลที่ถูกเลือกไว้

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Exponential Moving Average
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
23
...
112
1
2
...
112