ดัชนีวัดส่วนเบี่ยงเบนสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (ซีซีไอ)

ดัชนีวัดส่วนเบี่ยงเบนสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (ซีซีไอ)

Commodity Channel index (CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ไว้วัดความแปรปรวนของหลักทรัพย์จากค่าเฉลี่ยทางสถิติของมันเอง โดย CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่รู้จักกันดีและใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการใช้งานได้หลายอย่างของมันเอง มันเป็นออสซิลเลเตอร์แบบ unbounded แบบเต็มรูปแบบ และไม่มีลิมิตด้านบนหรือด้านล่าง โดยบ่อยครั้ง CCI ถูกใช้ในการหาจุดกลับตัวเช่นเดียวกับไดเวอร์เจนท์ เดิมทีอินดิเคเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการระบุเทรนด์ในสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Commodity Channel Index
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
23
...
10
1
2
...
10