Chaikin Volatility

Chaikin Volatility (CHV) เป็นตัวบ่งชี้ที่ Marc Chaikin พัฒนาขึ้น วัดความผันผวนโดยการดูที่ระดับราคาและระดับต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถตั้งค่าได้ การคำนวณที่ถูกต้องหมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสด็จ (EMA) แต่โดยทั่วไป: ยิ่งช่วงระหว่างความสูงและระดับต่ำสุดเท่าใด ความผันผวนของราคา ตัวบ่งชี้สามารถนำมาใช้ในหลายรูปแบบเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าความผันผวนลดลงเป็นระยะเวลานาน) หรือเพื่อประเมินความเสี่ยง (ถ้าความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันผู้เทรดจะวิตกกังวล) CHV มักใช้ร่วมกับสัญญาณและเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ