กำลังอำนาจหมี

Bears Power oscillator ได้รับการพัฒนาโดย Alexander Elder วัดความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย (EMA) 13 วันที่วางแผนเป็นฮิสโตแกรม หากตัวบ่งชี้Bears Powerอยู่ต่ำกว่าศูนย์หมายความว่าผู้ขายสามารถผลักดันราคาให้ต่ำกว่า EMA ได้ หากตัวบ่งชี้ Bears Power อยู่เหนือศูนย์หมายความว่าผู้ซื้อสามารถเก็บราคาต่ำสุดไว้เหนือ EMA ได้ Bears Power เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้ขีด จำกัด ที่มีค่าฐานเป็น 0 และไม่มีขีดจำกัด ล่างหรือบน เครื่องมือนี้มักใช้ร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ
แสดงสคริปส์ต่อไป
1
2
1
2