อรุณ

อินดิเคเตอร์ Aroon (บ่อยครั้งเรียกว่า Aroon Up Down) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคแบบ range bound ซึ่งจริงๆ แล้ว คือ ชุดของสองการวัดที่แยกกัน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวัดจำนวนช่วงเวลาที่ได้ผ่านไป ตั้งแต่ราคามีการทำราคาสูงหรือต่ำในช่วงเวลา n ซึ่ง "n" เป็นจำนวนของช่วงเวลาที่ตั้งตามดุลพินิจของเทรดเดอร์ ยกตัวอย่างเช่น 14 Day Aroon-Up จะนำจำนวนวันตั้งแต่ราคามีการทำราคาสูงสุด 14 วัน และนำมาคำนวณออกมาเป็นตัวเลขระหว่าง 0 กับ 100 โดย 14 Day Aroon-Down จะทำเหมือนกัน ยกเว้นแต่จะทำการคำนวณตามจำนวนวันตั้งแต่ราคามีการทำราคาต่ำสุด 14 วัน ตัวเลขนี้ถูกออกแบบมาให้วัดความแข็งแรงของเทรนด์ (ถ้ามี) หากตัวเลขยิ่งมีค่าใกล้ 100 เทรนด์ก็จะยิ่งแข็งแรงเท่านั้น Aroon ไม่ได้เป็นตัวระบุเทรนด์ที่ดีเท่านั้น มันยังเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการระบุช่วงเวลาการพักตัวของราคาเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Aroon
แสดงสคริปต์ต่อไป
1
2
1
2