loxx

Aroon Oscillator of Adaptive RSI [Loxx]

loxx ที่อัปเดต:   
Aroon Oscillator of Adaptive RSI uses RSI to calculate AROON in attempt to capture more trend and momentum quicker than Aroon or RSI alone. Aroon Oscillator of Adaptive RSI has three different types of RSI calculations and the choice of either fixed, VHF Adaptive, or Band-pass Adaptive cycle measures to calculate RSI.

Arron Oscillator:
The Aroon Oscillator was developed by Tushar Chande in 1995 as part of the Aroon Indicator system. Chande’s intention for the system was to highlight short-term trend changes. The name Aroon is derived from the Sanskrit language and roughly translates to “dawn’s early light.”

The Aroon Oscillator is a trend-following indicator that uses aspects of the Aroon Indicator (Aroon Up and Aroon Down) to gauge the strength of a current trend and the likelihood that it will continue.

Aroon oscillator readings above zero indicate that an uptrend is present, while readings below zero indicate that a downtrend is present. Traders watch for zero line crossovers to signal potential trend changes. They also watch for big moves, above 50 or below -50 to signal strong price moves.

Wilders' RSI:
The Relative Strength Index (RSI) is a well versed momentum based oscillator which is used to measure the speed (velocity) as well as the change (magnitude) of directional price movements. Essentially RSI, when graphed, provides a visual mean to monitor both the current, as well as historical, strength and weakness of a particular market. The strength or weakness is based on closing prices over the duration of a specified trading period creating a reliable metric of price and momentum changes. Given the popularity of cash settled instruments (stock indexes) and leveraged financial products (the entire field of derivatives); RSI has proven to be a viable indicator of price movements.

RSX RSI:
RSI is a very popular technical indicator, because it takes into consideration market speed, direction and trend uniformity. However, the its widely criticized drawback is its noisy (jittery) appearance. The Jurk RSX retains all the useful features of RSI, but with one important exception: the noise is gone with no added lag.

Rapid RSI:
Rapid RSI Indicator, from Ian Copsey's article in the October 2006 issue of Stocks & Commodities magazine.
RapidRSI resembles Wilder's RSI, but uses a SMA instead of a WilderMA for internal smoothing of price change accumulators.

VHF Adaptive Cycle:
Vertical Horizontal Filter (VHF) was created by Adam White to identify trending and ranging markets. VHF measures the level of trend activity, similar to ADX DI. Vertical Horizontal Filter does not, itself, generate trading signals, but determines whether signals are taken from trend or momentum indicators. Using this trend information, one is then able to derive an average cycle length.

Band-pass Adaptive Cycle
Even the most casual chart reader will be able to spot times when the market is cycling and other times when longer-term trends are in play. Cycling markets are ideal for swing trading however attempting to “trade the swing” in a trending market can be a recipe for disaster. Similarly, applying trend trading techniques during a cycling market can equally wreak havoc in your account. Cycle or trend modes can readily be identified in hindsight. But it would be useful to have an objective scientific approach to guide you as to the current market mode.

There are a number of tools already available to differentiate between cycle and trend modes. For example, measuring the trend slope over the cycle period to the amplitude of the cyclic swing is one possibility.

We begin by thinking of cycle mode in terms of frequency or its inverse, periodicity. Since the markets are fractal ; daily, weekly, and intraday charts are pretty much indistinguishable when time scales are removed. Thus it is useful to think of the cycle period in terms of its bar count. For example, a 20 bar cycle using daily data corresponds to a cycle period of approximately one month.

When viewed as a waveform, slow-varying price trends constitute the waveform's low frequency components and day-to-day fluctuations (noise) constitute the high frequency components. The objective in cycle mode is to filter out the unwanted components--both low frequency trends and the high frequency noise--and retain only the range of frequencies over the desired swing period. A filter for doing this is called a bandpass filter and the range of frequencies passed is the filter's bandwidth.

Included:
-Toggle on/off bar coloring
-Customize RSI signal using fixed, VHF Adaptive, and Band-pass Adaptive calculations
-Choose from three different RSI types

Happy trading!
เอกสารเผยแพร่:
Changed RSX calculation
เอกสารเผยแพร่:
Updated inputs

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
สคริปต์โอเพนซอร์ซ

ด้วยจิตวิญญาณของ TradingView อย่างแท้จริง ผู้เขียนสคริปต์นี้ได้เผยแพร่เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าใจและตรวจสอบได้ ไชโยให้กับผู้เขียน! คุณสามารถใช้ได้ฟรี แต่การใช้รหัสนี้ซ้ำในสิ่งพิมพ์อยู่ภายใต้กฎระเบียบการใช้งาน คุณสามารถตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อใช้บนชาร์ตได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ

ต้องการที่จะใช้สคริปต์นี้บนชาร์ตใช่ไหม?