หุ้นสหรัฐฯ comprising the Health Services sector

See what industries make up the Health Services sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล125.804B USD0.81%+0.36%1.308M15
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ822.731B USD1.28%+0.64%2.425M9
บริการทางการแพทย์/พยาบาล91.423B USD0.37%+0.05%1.972M62
บริการไปยังอุตสาหกรมด้านสุขภาพ80.256B USD0.73%+2.35%1.471M7