หุ้นสหราชอาณาจักร comprising the Industrial Services sector

See what industries make up the Industrial Services sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ขุดเจาะตามสัญญา30.693B GBP2.42%+0.66%2.748K7
วิศวกรรมและก่อสร้าง63.83B GBP1.11%+0.13%144.606K50
บริการด้านสิ่งแวดล้อม116.977B GBP1.22%+0.64%1.04K8
ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ232.677B GBP6.04%+0.20%2.004K7
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน26.062B GBP1.91%−0.81%34.712K10