บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

4
หุ้น
20.261B
เงินทุนของตลาด
1.214M
ปริมาณการซื้อขาย
−3.24%
เปลี่ยนแปลง
+16.56%
ประสิทธิภาพ เดือน
+130.09%
ประสิทธิภาพ ปี
+157.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม