หุ้นตุรกี comprising the การสื่อสาร sector

See what industries make up the การสื่อสาร sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย195.606 B TRY3.18%−1.45%11.105 M1
โทรคมนาคมรายใหญ่159.102 B TRY−1.83%5.143 M2