หุ้นศรีลังกา comprising the การค้าปลีก sector

See what industries make up the การค้าปลีก sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ค้าปลีกอาหาร403.269 B LKR1.52%+1.63%135.967 K2
เครือข่ายร้านยา31.831 B LKR0.00%0.00%55.408 K1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์31.293 B LKR+0.76%133.078 K3
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ13.612 B LKR2.35%+0.51%2742
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า3.538 B LKR−0.75%1961