เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

13
หุ้น
11.689B
เงินทุนของตลาด
759.705K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.36%
เปลี่ยนแปลง
−14.50%
ประสิทธิภาพ เดือน
−37.57%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ไบโอเทคโนโลยี174.019M EUR0.51%101.432K3
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์235.328M EUR2.98%0.73%1.264K2
ยารายใหญ่10.317B EUR1.00%−0.34%850.208K6
ยาอื่นๆ915.934M EUR1.32%−0.85%49.36K2