บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

4
หุ้น
394.591M
เงินทุนของตลาด
1.227K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.37%
เปลี่ยนแปลง
+4.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.29%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม