บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

11
หุ้น
3.661B
เงินทุนของตลาด
447.650K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.50%
เปลี่ยนแปลง
−5.12%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.53%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.69%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
บริการด้านโฆษณา/การตลาด97.59M EUR−0.82%7881
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด3.555B EUR2.88%−0.34%98.34K9
บริการด้านบุคลากร27.094M EUR0.69%7.089K1