แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

10
หุ้น
2.054B
เงินทุนของตลาด
1.831K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.65%
เปลี่ยนแปลง
−6.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.26%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
อะลูมินั่ม1.329B RON0.47%−4.26%2.454K3
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง676.984M RON0.72%−0.67%3985
เหล็ก47.656M RON−28.99%4.805K2