หุ้นโปแลนด์ ประกอบด้วยหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ประกอบเป็นหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร เรารวบรวมไว้ในรายการเดียวและติดตั้งสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อหุ้นมากที่สุดหรือมีผลงานดีที่สุด — ทั้งหมดเพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับการวิจัยของคุณ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ยานพาหนะใช้มอเตอร์2.886 T PLN1.42%−0.87%44
สร้างบ้าน3.711 B PLN9.34%+0.62%11.871 K7
ตลาดหลังการขายของยานยนต์1.317 B PLN10.79%+0.35%2.488 K2
เครื่องมือ & ชิ้นส่วน654.163 M PLN0.00%+1.03%34.436 K2
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย649.166 M PLN−0.28%120.737 K1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า552.924 M PLN0.00%+1.79%3.511 K3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ82.221 M PLN+4.53%2.495 K2