สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

หุ้นสามัญปากีสถาน ประกอบด้วยหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร

ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ประกอบเป็นหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร เรารวบรวมไว้ในรายการเดียวและติดตั้งสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อหุ้นมากที่สุดหรือมีผลงานดีที่สุด — ทั้งหมดเพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับการวิจัยของคุณ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ยานพาหนะใช้มอเตอร์293.565 B PKR5.00%−0.89%315.424 K6
ตลาดหลังการขายของยานยนต์57.517 B PKR1.40%−2.46%57.777 K3
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย28.34 B PKR7.06%−0.20%384.504 K4
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.096 B PKR−0.80%1.648 M3
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ383.983 M PKR4.78%−8.24%5001