ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ปากีสถาน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน2.226 T PKR12.32%+1.77%3.05 M1191
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.697 T PKR6.71%+1.21%1.61 M7148
แร่พลังงาน1.669 T PKR5.37%+0.75%4.706 M39
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.587 T PKR2.16%+0.15%130.528 K938
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน807.145 B PKR3.02%+1.09%1.464 M230
สาธารณูปโภค525.921 B PKR10.41%+0.79%38.466 M319
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร380.998 B PKR4.34%+1.76%584.658 K415
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ267.208 B PKR1.22%−0.03%850.168 K111
การผลิตของผู้ผลิต263.14 B PKR3.71%+1.20%1.091 M620
ระบบขนส่ง176.406 B PKR3.42%+4.84%5.467 M45
บริการทางด้านเทคโนโลยี145.961 B PKR1.20%+1.03%1.157 M14
บริการการกระจายสินค้า90.343 B PKR1.18%+0.23%3.554 M47
การสื่อสาร82.674 B PKR0.00%−0.29%5.195 M25
บริการผู้บริโภค47.95 B PKR0.06%+2.29%8.049 M45
บริการเชิงพาณิชย์39.323 B PKR0.36%−0.61%1.117 M36
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.102 B PKR3.01%+0.70%1.734 M22
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ9.53 B PKR0.00%+2.45%38.033 K11
การค้าปลีก6.794 B PKR−0.29%2.493 M11
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม270.225 M PKR−4.40%50012