อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ปากีสถาน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารรายใหญ่1.706 T PKR13.04%−0.10%1.128 Mการเงิน14
การผลิตน้ำมันและก๊าซ967.751 B PKR6.08%−2.43%5.993 Mแร่พลังงาน2
เคมีทางการเกษตร804.845 B PKR9.87%−0.85%1.011 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง717.572 B PKR3.17%−1.62%1.407 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน20
บริการน้ำมันแบบครบวงจร471.194 B PKR5.12%−2.16%6.735 Mแร่พลังงาน2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า438.322 B PKR11.36%−0.95%15.572 Mสาธารณูปโภค13
สิ่งทอ416.302 B PKR2.59%−0.17%315.908 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ81
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม409.261 B PKR2.14%−0.62%277.287 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
ธนาคารในภูมิภาค334.884 B PKR11.32%−0.39%3.308 Mการเงิน6
การดูแลครัวเรือน/บุคคล323.688 B PKR0.00%−0.83%66.958 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5
ยานพาหนะใช้มอเตอร์300.15 B PKR4.89%−1.05%708.933 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
ยาสูบ278.812 B PKR2.93%+1.11%11.241 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
ยารายใหญ่264.186 B PKR1.23%−1.18%583.714 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม260.778 B PKR2.43%−1.36%5.118 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน212.11 B PKR3.13%−1.42%949.337 Kแร่พลังงาน5
เคมีพิเศษเฉพาะ192.006 B PKR7.60%+1.48%474.451 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ18
เสื้อผ้า/รองเท้า173.5 B PKR4.52%−1.26%244.244 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม155.443 B PKR4.94%−0.48%151.218 Kการผลิตของผู้ผลิต4
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ147.709 B PKR1.18%−0.85%792.385 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี4
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์121.414 B PKR2.62%−0.20%1.84 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
สายการบิน117.275 B PKR+7.36%7.467 Mระบบขนส่ง1
ชุดประกันภัยรวม85.5 B PKR9.73%−0.82%360.064 Kการเงิน7
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร84.147 B PKR3.08%−1.03%3.894 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
เหล็ก82.336 B PKR1.95%+0.42%1.799 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
โทรคมนาคมรายใหญ่71.451 B PKR−2.07%4.016 Mการสื่อสาร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม66.576 B PKR4.09%−1.58%339.85 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
เยื่อกระดาษและกระดาษ64.229 B PKR3.83%−2.97%72.101 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ60.55 B PKR2.48%−1.43%385.378 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง54.351 B PKR1.97%−3.07%3.935 Mบริการการกระจายสินค้า4
เครื่องใช้ไฟฟ้า53.2 B PKR2.14%−0.75%3.535 Mการผลิตของผู้ผลิต7
ตลาดหลังการขายของยานยนต์52.935 B PKR1.52%+3.35%135.38 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ52.062 B PKR4.87%−1.59%939.399 Kสาธารณูปโภค3
ชิ้นส่วนยานยนต์: OEM49.457 B PKR1.91%−1.59%34.143 Kการผลิตของผู้ผลิต6
การขนส่งทางทะเล41.325 B PKR7.99%−2.56%33.655 Kระบบขนส่ง1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด36.634 B PKR0.39%−1.32%1.014 Mบริการเชิงพาณิชย์4
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ34.17 B PKR0.00%+3.10%2.296 Kบริการผู้บริโภค2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์31.457 B PKR0.52%−0.18%1.104 Mการเงิน16
ประกันชีวิต/สุขภาพ30.571 B PKR6.54%+1.74%872การเงิน4
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์29.226 B PKR0.00%+1.43%6.741 Mบริการการกระจายสินค้า1
ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย28.632 B PKR6.98%−1.53%315.217 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
การผลิตพลังงานทางเลือก24.975 B PKR9.84%−1.50%13.95 Kสาธารณูปโภค3
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์23.378 B PKR3.23%−1.85%731.95 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
การขนส่งอื่นๆ16.966 B PKR16.08%−2.23%2.876 Mระบบขนส่ง2
การออกอากาศกระจายเสียง14.175 B PKR−4.00%10.168 Mบริการผู้บริโภค1
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์11.906 B PKR0.00%−2.76%17.574 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
โทรคมนาคมพิเศษ11.043 B PKR0.00%−2.57%14.359 Mการสื่อสาร4
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย10.958 B PKR7.73%−2.72%29.122 Kการเงิน14
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล9.334 B PKR0.00%−3.15%5.65 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์7.569 B PKR14.83%−2.27%3.525 Mการเงิน4
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง7.364 B PKR13.77%−0.02%31.787 Kการเงิน15
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ7.004 B PKR−2.43%4.924 Mการค้าปลีก1
วัสดุก่อสร้าง3.544 B PKR0.00%419.22 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร3.337 B PKR−2.13%417.87 Kบริการการกระจายสินค้า1
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์2.837 B PKR−1.00%57.493 Kบริการการกระจายสินค้า1
ผู้จัดการด้านการลงทุน2.603 B PKR0.00%+0.69%30.509 Kการเงิน9
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์2.519 B PKR−3.10%181.162 Kบริการเชิงพาณิชย์1
อิเลคทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า2.212 B PKR−2.93%3.565 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.949 B PKR21.55%−1.15%5.731 Kการเงิน1
เครื่องจักรอุตสาหกรรม1.597 B PKR−0.84%4.499 Kการผลิตของผู้ผลิต1
อุปกรณ์โทรคมนาคม1.462 B PKR−0.37%383.65 Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์938.38 M PKR2.06%−1.14%14.917 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสาร584.88 M PKR4.79%+0.33%900บริการผู้บริโภค1
สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์314.778 M PKR−3.41%469.82 Kบริการผู้บริโภค1
วิศวกรรมและก่อสร้าง271.356 M PKR+0.42%3 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
บริการด้านโฆษณา/การตลาดบริการเชิงพาณิชย์1
การผลิตเบ็ดเตล็ดการผลิตของผู้ผลิต1
สินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
กลุ่มบริษัททางการเงินการเงิน2
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศระบบขนส่ง1