บริษัทในปากีสถาน with the most cash on hand

ปริมาณเงินสดรวมที่ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้อาจถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ บริษัทในปากีสถาน ที่มีเงินสดในมือมากที่สุดจะถูกรวบรวมไว้ด้านล่างพร้อมสถิติที่สำคัญทั้งหมด
สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
ไตรมาสบัญชี
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
OGDCOIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
286.26 B PKR133.84 PKR+1.72%8.418 M1.27575.636 B PKR2.6151.23 PKR+43.59%6.46%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
JSCLJAHANGIR SIDDIQUI & CO. LTD
201.715 B PKR16.19 PKR+0.68%317 K1.1714.829 B PKR1.998.13 PKR+295.69%3.71%การเงิน
DAWHDAWOOD HERCULES CORPORATION LTD
145.759 B PKR153.26 PKR−0.23%127.1 K0.5373.762 B PKR8.8517.32 PKR+60.02%11.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ENGROENGRO CORPORATION LTD
145.063 B PKR365.31 PKR+1.41%399.148 K0.91196.035 B PKR9.4438.68 PKR−8.41%12.87%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
FFCFAUJI FERTILIZER CO LTD
103.54 B PKR141.20 PKR+1.41%1.457 M0.68179.64 B PKR3.8636.56 PKR+35.30%10.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
POLPAKISTAN OILFIELDS LTD
97.707 B PKR457.46 PKR+1.64%241.142 K2.13129.852 B PKR3.19143.24 PKR+39.01%18.58%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
FFBLFAUJI FERTILIZER BIN QASIM LIMITED
77.82 B PKR30.61 PKR+5.04%8.298 M2.2039.525 B PKR13.032.35 PKR−60.35%3.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
LUCKLUCKY CEMENT LTD
75.873 B PKR788.52 PKR−0.41%53.963 K0.37231.036 B PKR3.56221.38 PKR+121.56%2.28%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
MARIMARI PETROLEUM COMPANY LTD
68.721 B PKR2622.18 PKR+0.62%18.778 K0.31349.805 B PKR5.01523.01 PKR+72.89%5.95%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ATRLATTOCK REFINERY LTD
65.801 B PKR418.88 PKR+4.56%6.916 M4.7344.659 B PKR1.48282.84 PKR+5.87%3.58%แร่พลังงาน
INDUINDUS MOTOR CO LTD
46.152 B PKR1580.83 PKR−0.06%1.738 K0.37124.253 B PKR10.36152.60 PKR+45.30%5.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PSOPAKISTAN STATE OIL CO LTD
44.535 B PKR183.21 PKR+1.42%1.651 M1.0286.012 B PKR3.7948.38 PKR−60.87%4.09%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
PNSCPAKISTAN NATIONAL SHIPPING CORPORATION
41.37 B PKR289.23 PKR+4.88%67.2 K4.9838.197 B PKR1.39208.23 PKR+69.69%8.64%ระบบขนส่ง
ATLHATLAS HONDA LTD
38.956 B PKR412.97 PKR+0.24%9000.2851.245 B PKR6.9359.61 PKR+38.97%7.26%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
APLATTOCK PETROLEUM LTD
36.907 B PKR397.84 PKR+1.43%30.306 K1.3149.498 B PKR3.36118.33 PKR−15.71%6.28%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
PAKTPAKISTAN TOBACCO CO LTD
32.497 B PKR1064.00 PKR−0.09%7000.83271.845 B PKR9.39113.35 PKR+35.82%3.01%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
FATIMAFATIMA FERTILIZER COMPANY LTD
29.09 B PKR45.30 PKR−3.66%1.318 M1.4095.13 B PKR4.0811.09 PKR+64.83%11.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PRLPAKISTAN REFINERY LTD
26.766 B PKR30.09 PKR+2.80%49.662 M3.8018.957 B PKR2.5012.02 PKR−43.67%0.00%แร่พลังงาน
COLGCOLGATE-PALMOLIVE (PAKISTAN) LTD
25.285 B PKR1320.32 PKR+0.03%15.04 K1.90320.538 B PKR23.6355.87 PKR+89.63%3.60%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HUBCHUB POWER CO LTD
21.176 B PKR132.38 PKR+2.97%6.419 M1.65171.717 B PKR2.5452.05 PKR+74.69%13.41%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SAPTSAPPHIRE TEXTILE MILLS LTD
19.752 B PKR1344.98 PKR+1.51%1800.3629.143 B PKR2.21608.21 PKR+63.66%0.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LCILUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED
15.202 B PKR840.00 PKR+0.73%1.017 K0.5377.582 B PKR3.96211.96 PKR+243.37%7.14%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
KTMLKOHINOOR TEXTILES MILLS LTD
15.031 B PKR92.52 PKR−4.21%4.01 K1.0324.916 B PKR3.0430.39 PKR+66.80%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
UPFLUNILEVER PAKISTAN FOODS LTD
13.459 B PKR20900.00 PKR+0.97%601.11133.132 B PKR13.661529.69 PKR+22.65%1.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
JDWSJ.D.W. SUGAR MILLS LTD
13.053 B PKR440.00 PKR0.00%1000.0825.417 B PKR3.22136.66 PKR+123.87%9.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NMLNISHAT MILLS LTD
12.725 B PKR69.87 PKR−0.27%738.045 K0.6624.566 B PKR2.8524.51 PKR−31.09%7.16%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
RMPLRAFHAN MAIZE PRODUCTS CO LTD
12.036 B PKR8350.00 PKR−0.36%801.5477.124 B PKR11.16748.43 PKR+11.87%3.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AHCLARIF HABIB CORPORATION LTD
10.838 B PKR39.26 PKR+2.08%14.5 K0.0115.954 B PKR2.5115.64 PKR+130.07%10.19%สาธารณูปโภค
THALLTHAL LIMITED
10.461 B PKR351.58 PKR−1.06%1.923 K0.1428.488 B PKR3.6097.72 PKR+80.94%2.42%การผลิตของผู้ผลิต
SYSSYSTEMS LTD
9.578 B PKR393.34 PKR−0.83%221.829 K0.74114.572 B PKR13.2629.66 PKR+26.90%1.27%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
PMPKPHILIP MORRIS (PAKISTAN) LTD
9.258 B PKR724.00 PKR+6.63%500.1044.584 B PKR238.173.04 PKR−85.96%0.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PKGPPAKGEN POWER LTD
8.861 B PKR51.75 PKR+1.47%25.5 K1.4919.255 B PKR3.2815.76 PKR+86.95%32.85%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UNITYUNITY FOODS LTD
8.645 B PKR23.49 PKR−0.21%2.499 M0.6628.048 B PKR82.770.28 PKR−59.32%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NPLNISHAT POWER LTD
8.464 B PKR32.26 PKR−0.09%295.72 K0.5711.423 B PKR2.6212.32 PKR+17.79%17.05%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
SRVISERVICE INDUSTRIES LTD
7.881 B PKR602.50 PKR−1.55%1.85 K0.3228.31 B PKR9.9660.48 PKR0.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
EPCLENGRO POLYMER & CHEMICALS LTD
7.561 B PKR46.56 PKR+0.93%1.713 M1.8142.265 B PKR6.317.38 PKR−23.68%12.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
FHAMFIRST HABIB MODARABA
7.546 B PKR8.24 PKR+1.73%22 K0.821.826 B PKR2.403.44 PKR+59.92%12.14%การเงิน
HABSMHABIB SUGAR MILLS LTD
7.227 B PKR75.00 PKR0.00%532 K1.1311.25 B PKR3.9419.02 PKR+122.86%8.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PSMCPAK SUZUKI MOTORS CO LTD
6.618 B PKR609.00 PKR0.00%2.191 M1.4350.121 B PKR−122.35 PKR−58.91%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SHELSHELL PAKISTAN LTD
6.553 B PKR151.83 PKR−0.32%550.881 K0.6832.495 B PKR5.5527.34 PKR3.29%บริการการกระจายสินค้า
PABCPAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LIMITED
6.491 B PKR69.09 PKR−0.58%116.889 K0.1224.949 B PKR4.9713.90 PKR+85.68%5.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AGLAGRITECH LTD
6.048 B PKR23.06 PKR+3.41%7.145 M0.849.049 B PKR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TPLTPL CORP LTD
5.664 B PKR5.38 PKR−1.28%133.5 K0.761.438 B PKR−9.13 PKR−355.01%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AHLARIF HABIB LTD
5.445 B PKR51.14 PKR−0.91%68 K0.623.341 B PKR2.8318.05 PKR+2742.92%4.89%การเงิน
ABOTABBOTT LABORATORIES (PAKISTAN) LTD
5.037 B PKR548.00 PKR+1.48%2.8 K0.0953.649 B PKR204.942.67 PKR−91.29%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SHSMLSHAHMURAD SUGAR MILLS LTD
4.827 B PKR574.51 PKR+4.23%1.8 K0.4212.133 B PKR3.07187.15 PKR+64.58%8.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ALTNALTERN ENERGY LTD
4.557 B PKR20.70 PKR+0.78%77 K0.797.522 B PKR1.9710.49 PKR+100.75%52.90%สาธารณูปโภค
SFLSAPPHIRE FIBRES LTD
4.5 B PKR1420.00 PKR+2.14%1000.1229.354 B PKR5.41262.60 PKR0.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HALEONHALEON PAKISTAN LTD
4.438 B PKR238.66 PKR+3.87%136.2 K1.4127.936 B PKR28.068.51 PKR+205.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GLAXOGLAXOSMITHKLINE PAKISTAN LIMITED
4.418 B PKR91.50 PKR+0.18%28 K0.1629.14 B PKR54.571.68 PKR−78.32%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PKGSPACKAGES LTD
4.358 B PKR501.12 PKR−5.88%455.653 K87.9844.79 B PKR5.2196.23 PKR+33.90%5.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ZAHIDZAHIDJEE TEXTILE MILLS LIMITED
4.218 B PKR27.00 PKR−1.82%4.5 K0.605.168 B PKR−0.07 PKR−100.33%3.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AIRLINKAIR LINK COMMUNICATION LIMITED
4.18 B PKR69.92 PKR+7.50%20.69 M3.4727.637 B PKR12.505.59 PKR+78.92%6.44%บริการการกระจายสินค้า
SPWLSAIF POWER LTD
3.958 B PKR18.92 PKR−8.42%898.5 K3.097.312 B PKR14.371.32 PKR−76.74%27.96%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
MUGHALMUGHAL IRON & STEEL INDUSTRIES LTD
3.923 B PKR63.34 PKR−0.44%134.407 K0.3121.259 B PKR6.2010.21 PKR+6.33%5.05%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
OLPLOLP FINANCIAL SERVICES PAKISTAN LIMITED.
3.873 B PKR28.50 PKR0.00%53.5 K0.494.999 B PKR3.707.69 PKR+33.68%14.04%การเงิน
MLCFMAPLE LEAF CEMENT FACTORY LTD
3.799 B PKR36.48 PKR−1.27%2.271 M0.5540.068 B PKR7.344.97 PKR−11.99%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
SGFSERVICE GLOBAL FOOTWEAR LIMITED
3.799 B PKR59.00 PKR+3.95%105 K0.9012.149 B PKR10.365.69 PKR+240.27%6.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TICLTHE THAL INDUSTRIAL CORPORATION LTD
3.701 B PKR266.00 PKR+0.38%1000.323.996 B PKR1.72154.77 PKR+19.28%1.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MUREBMURREE BREWERY LTD
3.381 B PKR402.55 PKR+0.18%72.6 K1.4711.136 B PKR5.8868.41 PKR+82.95%7.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AKDSLAKD SECURITIES LIMITED
3.202 B PKR19.65 PKR+2.61%5 K0.9510.961 B PKR20.260.97 PKR0.00%การเงิน
HUMNLHUM NETWORK LTD
3.182 B PKR6.69 PKR−0.15%484 K0.317.586 B PKR3.501.91 PKR+26.13%0.00%บริการผู้บริโภค
FCEPLFRIESLANDCAMPINA ENGRO PAKISTAN LTD
3.078 B PKR72.55 PKR−0.87%468.474 K1.2055.617 B PKR36.861.97 PKR−38.81%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NETSOLNETSOL TECHNOLOGIES LTD
3.022 B PKR122.78 PKR+1.71%4.229 M2.7311.03 B PKR5.9620.60 PKR+1871.37%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INILINTERNATIONAL INDUSTRIES LTD
2.987 B PKR149.96 PKR−0.81%205.057 K0.4719.777 B PKR4.4633.61 PKR+1332.94%2.67%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ILPINTERLOOP LTD
2.906 B PKR70.80 PKR−0.14%158.051 K0.3199.241 B PKR3.9018.16 PKR+108.17%5.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SEPLSECURITY PAPERS LTD
2.683 B PKR137.03 PKR+0.10%1.7 K0.098.12 B PKR5.9023.24 PKR+91.01%9.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHFASHIFA INTERNATIONAL HOSPITALS LTD
2.554 B PKR136.79 PKR−2.27%6.6 K0.768.647 B PKR6.7220.36 PKR+30.44%1.10%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
BATABATA PAKISTAN LTD
2.525 B PKR1725.00 PKR−0.29%1000.6613.041 B PKR14.23121.20 PKR+4.80%6.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HINOONHIGHNOON LABORATORIES LTD
2.498 B PKR528.97 PKR−0.79%10.97 K0.3328.027 B PKR11.4546.20 PKR2.99%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
CHCCCHERAT CEMENT CO LTD
2.455 B PKR162.00 PKR−0.37%74.356 K0.2431.476 B PKR6.6024.53 PKR−6.97%2.78%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
CNERGYCNERGYICO PK LIMITED
2.354 B PKR4.47 PKR−1.76%26.777 M1.5924.556 B PKR−1.83 PKR−28009.23%0.00%บริการการกระจายสินค้า
NATFNATIONAL FOODS LTD
2.261 B PKR163.67 PKR+2.29%76.859 K3.1938.154 B PKR11.6414.06 PKR+48.82%2.44%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KOHEKOHINOOR ENERGY LIMITED
2.235 B PKR39.25 PKR−1.13%27.5 K0.836.651 B PKR4.289.17 PKR−2.80%36.94%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
AABSAL-ABBAS SUGAR MILLS LTD
2.213 B PKR560.00 PKR+1.82%3500.319.723 B PKR2.24249.80 PKR+101.79%10.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JVDCJAVEDAN CORPORATION LTD
2.198 B PKR33.00 PKR0.00%1.5 K0.3612.568 B PKR3.1710.42 PKR+407.94%18.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MTLMILLAT TRACTORS LTD
2.152 B PKR595.42 PKR+0.19%67.155 K0.89114.201 B PKR14.5540.93 PKR+150.98%6.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
IDYMINDUS DYEING & MANUFACTURING CO LTD
2.053 B PKR122.13 PKR+1.56%8.4 K4.886.622 B PKR2.7244.89 PKR−64.18%5.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SEARLTHE SEARLE COMPANY LTD
1.948 B PKR57.63 PKR+0.98%6.986 M0.7129.477 B PKR−0.70 PKR−118.27%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
GHGLGHANI GLASS LTD
1.934 B PKR26.92 PKR+1.58%224 K0.5326.912 B PKR3.577.54 PKR+9.33%6.83%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CSAPCRESCENT STEEL AND ALLIED PRODUCTS LTD
1.927 B PKR67.63 PKR−0.32%1.158 M0.905.25 B PKR3.5918.86 PKR2.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SIEMSIEMENS (PAKISTAN) ENGINEERING CO LTD
1.835 B PKR575.00 PKR0.00%7501.404.709 B PKR13.6242.20 PKR−64.51%8.00%การผลิตของผู้ผลิต
SURCSURAJ COTTON MILLS LTD
1.835 B PKR130.57 PKR0.00%1000.156.373 B PKR20.926.24 PKR−66.95%0.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PAELPAK ELEKTRON LTD
1.831 B PKR22.44 PKR−0.22%3.31 M0.6319.209 B PKR14.981.50 PKR−11.36%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ACPLATTOCK CEMENT PAKISTAN LTD
1.818 B PKR96.26 PKR−0.26%10.284 K0.2013.229 B PKR8.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
THCCLTHATTA CEMENT COMPANY LTD
1.811 B PKR23.78 PKR+0.46%127.5 K0.702.371 B PKR4.515.28 PKR+1496.91%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GATMGUL AHMED TEXTILE MILLS LTD
1.762 B PKR20.15 PKR−1.03%700.637 K0.5712.413 B PKR3.915.15 PKR−54.06%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AGTLAL-GHAZI TRACTORS LTD
1.746 B PKR356.13 PKR+0.20%7.2 K1.4920.643 B PKR7.9045.06 PKR+21.14%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
ISLINTERNATIONAL STEELS LTD
1.717 B PKR69.99 PKR−2.86%1.028 M1.2230.446 B PKR5.2413.36 PKR+365.06%11.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
JSGCLJS GLOBAL CAPITAL LTD
1.706 B PKR166.47 PKR+6.79%2.5 K1.184.574 B PKR24.426.82 PKR+146.05%0.00%การเงิน
PHDLPAKISTAN HOTELS DEVELOPERS LTD
1.529 B PKR455.00 PKR+0.80%1.1 K0.458.19 B PKR80.835.63 PKR+158.74%0.44%บริการผู้บริโภค
GWLCGHARIBWAL CEMENT LTD
1.512 B PKR22.81 PKR−0.78%24 K0.299.13 B PKR11.551.97 PKR−35.99%4.38%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ATBAATLAS BATTERY LTD
1.505 B PKR263.76 PKR+2.13%22.5 K2.419.236 B PKR5.4948.09 PKR+32.05%12.32%การผลิตของผู้ผลิต
DYNODYNEA PAKISTAN CO LTD
1.432 B PKR185.49 PKR−1.69%3.2 K0.233.501 B PKR2.7766.97 PKR+331.09%13.48%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
JSILJS INVESTMENTS LTD
1.429 B PKR16.35 PKR+4.81%3 K1.181.01 B PKR3.265.02 PKR0.00%การเงิน
GGLGHANI GLOBAL HOLDINGS LTD
1.409 B PKR10.13 PKR+1.10%2.761 M2.673.587 B PKR7.511.35 PKR+24.14%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CPHLCITI PHARMA LIMITED
1.405 B PKR24.66 PKR+1.31%747.195 K0.625.634 B PKR8.203.01 PKR−6.26%10.14%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TSMLTANDLIANWALA SUGAR MILLS LTD
1.39 B PKR64.25 PKR−4.81%3 K3.757.563 B PKR4.5514.13 PKR+103.49%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HASCOLHASCOL PETROLEUM LTD
1.358 B PKR7.54 PKR−1.18%3.668 M0.677.533 B PKR−18.19 PKR−43.10%0.00%การค้าปลีก
TGLTARIQ GLASS INDUSTRIES LTD
1.316 B PKR109.61 PKR+2.20%1.426 M5.7218.871 B PKR4.7822.93 PKR+40.95%5.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ