อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

19
หุ้น
1912.867B
เงินทุนของตลาด
127.998K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.04%
เปลี่ยนแปลง
+2.46%
ประสิทธิภาพ เดือน
+40.19%
ประสิทธิภาพ ปี
+31.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม