แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

5
หุ้น
6271.078B
เงินทุนของตลาด
105.185K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.00%
เปลี่ยนแปลง
−0.65%
ประสิทธิภาพ เดือน
−4.21%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
1.584B0.690.00%3001
6268.173B7.340.84%223.828K3
1.453B0.00%37.722K1
โหลดเพิ่ม