การสื่อสาร (ภาค)

2
หุ้น
7112.901B
เงินทุนของตลาด
289.929K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
−4.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.65%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.88%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
โทรคมนาคมพิเศษ2.309T NGN3.93%0.00%6941
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย4.804T NGN6.61%0.00%200.835K1