สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

หุ้นสามัญโมร็อกโก ประกอบด้วยหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างที่ประกอบเป็นหมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร เรารวบรวมไว้ในรายการเดียวและติดตั้งสถิติพื้นฐานเพื่อช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อหุ้นมากที่สุดหรือมีผลงานดีที่สุด — ทั้งหมดเพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าสำหรับการวิจัยของคุณ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม8.894 B MAD0.91%+0.68%653
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์6.593 B MAD6.87%0.00%7.308 K1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.54 B MAD1.71%−5.59%151
การดูแลครัวเรือน/บุคคล2.497 B MAD3.89%+0.02%1.863 K1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม2.02 B MAD0.56%−0.11%101