ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — โมร็อกโก

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม
หมวดธุรกิจ
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
อุตสาหกรรม
หุ้น
การเงิน302.222 B MAD13.67%+0.53%216.776 K721
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน109.708 B MAD2.69%−0.08%2.082 K48
การสื่อสาร82.635 B MAD4.47%−0.11%318.596 K11
สาธารณูปโภค32.316 B MAD2.55%−0.72%232.589 K11
การค้าปลีก31.259 B MAD2.96%−0.21%1.458 K24
ระบบขนส่ง21.963 B MAD2.92%+0.27%12.145 K23
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร21.884 B MAD3.02%−0.53%200.063 K56
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ20.973 B MAD3.55%−0.10%13.513 K66
บริการการกระจายสินค้า15.875 B MAD3.45%−1.44%43.469 K26
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม11.99 B MAD1.98%−1.68%8.127 K13
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.622 B MAD2.90%+0.37%5.247 K36
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ8.506 B MAD0.89%−0.96%2.146 K11
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.146 B MAD1.99%+0.88%55712
การผลิตของผู้ผลิต5.093 B MAD3.40%+4.59%602.589 K22
บริการผู้บริโภค3.553 B MAD−0.36%6611
บริการเชิงพาณิชย์15.443 M MAD−0.03%1211