อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โมร็อกโก

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
ธนาคารในภูมิภาค196.267 B MAD19.78%−0.04%43.948 Kการเงิน6
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย85.22 B MAD4.33%−0.14%103.684 Kการสื่อสาร1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง72.666 B MAD3.32%+0.71%7.502 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
ธนาคารรายใหญ่41.875 B MAD1.99%−1.02%19.837 Kการเงิน1
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ31.538 B MAD1.45%+4.08%5.79 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า31.373 B MAD2.63%−2.33%2.212 Kสาธารณูปโภค1
ชุดประกันภัยรวม30.865 B MAD3.91%+1.03%1.434 Kการเงิน4
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์23.337 B MAD0.21%−2.04%1.023 Mการเงิน5
การขนส่งอื่นๆ22.285 B MAD2.88%−0.34%118.145 Kระบบขนส่ง2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ20.283 B MAD3.64%−0.11%3.715 Kการค้าปลีก4
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร18.704 B MAD3.54%+0.03%110.89 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง14.576 B MAD3.30%−1.22%1.299 Kบริการการกระจายสินค้า4
ค้าปลีกอาหาร13.257 B MAD2.11%−0.07%1.45 Kการค้าปลีก1
วิศวกรรมและก่อสร้าง11.348 B MAD2.09%+3.71%152.496 Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล9.437 B MAD0.81%−0.67%10.029 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ยารายใหญ่8.176 B MAD1.99%+1.68%839เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์7.637 B MAD5.93%+3.33%326สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม7.552 B MAD0.73%+1.33%74สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต6.099 B MAD3.76%−5.31%14.781 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง5.254 B MAD4.76%+1.06%10การเงิน3
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป4.28 B MAD1.18%+2.37%2.359 Kบริการทางด้านเทคโนโลยี2
องค์กรที่ประกอบธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม3.811 B MAD3.45%+9.98%642.085 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ3.61 B MAD0.00%11.818 Kบริการผู้บริโภค1
เหล็ก3.592 B MAD2.28%−0.66%12.168 Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การดูแลครัวเรือน/บุคคล2.497 B MAD3.89%−0.37%4.418 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม2.028 B MAD0.56%−0.17%12.865 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์1.476 B MAD2.60%−2.44%3.989 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1.463 B MAD3.90%+0.52%183บริการทางด้านเทคโนโลยี3
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์1.354 B MAD4.87%+0.28%415บริการการกระจายสินค้า2
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย1.235 B MAD4.45%−0.16%4การเงิน1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม884.051 M MAD4.10%−1.55%5.892 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์841.434 M MAD3.43%+1.68%799การเงิน1
วัสดุก่อสร้าง698.931 M MAD6.00%0.00%19การผลิตของผู้ผลิต1
เคมีพิเศษเฉพาะ170.422 M MAD1.91%+1.55%3อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ102.852 M MAD−1.86%12.462 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เยื่อกระดาษและกระดาษ92.391 M MAD6.31%−1.99%1.826 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด11.936 M MAD+8.43%6.473 Kบริการเชิงพาณิชย์1