หุ้นมาเลเซีย comprising the สาธารณูปโภค sector

See what industries make up the สาธารณูปโภค sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า162.136 B MYR2.36%+0.85%13.381 M6
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ40.887 B MYR4.20%−0.07%972.031 K2
การผลิตพลังงานทางเลือก5.482 B MYR1.43%+1.21%1.633 M3
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ2.878 B MYR5.33%−0.19%882.551 K4