หุ้นมาเลเซีย comprising the บริการเชิงพาณิชย์ sector

See what industries make up the บริการเชิงพาณิชย์ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด9.218 B MYR1.77%−0.31%1.999 M28
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน3.165 B MYR2.58%−0.73%17.338 M1
การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์502.547 M MYR5.68%+3.23%4.952 M3
บริการด้านโฆษณา/การตลาด414.45 M MYR−0.80%449.649 K5
บริการด้านบุคลากร221.047 M MYR3.82%+2.35%3 K1