บริการผู้บริโภค (ภาค)

2
หุ้น
8.027B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
+0.94%
เปลี่ยนแปลง
+6.94%
ประสิทธิภาพ เดือน
−28.87%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม