หุ้นซาอุดิอาระเบีย comprising the การค้าปลีก sector

See what industries make up the การค้าปลีก sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ28.229 B SAR4.67%+0.42%3.098 M6
ค้าปลีกอาหาร22.806 B SAR3.47%−1.00%2.237 M3
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1.35 B SAR−1.21%770.959 K1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์337.2 M SAR0.00%−3.91%6001
เครือข่ายร้านยา79.8 M SAR0.00%+0.38%6191