บริการผู้บริโภค (ภาค)

14
หุ้น
44.817B
เงินทุนของตลาด
361.838K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.59%
เปลี่ยนแปลง
−2.76%
ประสิทธิภาพ เดือน
+41.86%
ประสิทธิภาพ ปี
+41.15%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม