บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Forest Products

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Forest Products. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1376KANEKO SEEDS CO
1414 JPY+0.14%11.3K0.8116.504B JPY12.49113.19 JPY−15.18%2.19%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1377SAKATA SEED CORP
3655 JPY+0.69%93.3K0.36162.092B JPY19.21190.24 JPY−31.99%1.64%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
7065UPR CORPORATION
1515 JPY−1.62%23.5K0.4911.604B JPY15.8495.65 JPY+30.50%0.92%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
7590TAKASHO CO LTD
501 JPY−0.79%56.1K1.068.762B JPY−3.58 JPY−110.16%1.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
7808C.S. LUMBER CO INC
3500 JPY+1.01%33.5K13.676.475B JPY3.57980.76 JPY−35.47%2.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
7887NANKAI PLYWOOD CO
6550 JPY+1.24%3000.226.33B JPY12.37529.68 JPY−73.70%2.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
7896SEVEN INDUSTRIES CO
522 JPY−0.19%8K0.162.331B JPY−157.03 JPY−357.73%3.83%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
7897HOKUSHIN CO LTD
118 JPY0.00%85.3K0.543.346B JPY189.680.62 JPY−96.60%3.39%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
7898WOOD ONE CO LTD
1039 JPY−0.48%25.2K1.489.704B JPY−149.63 JPY−254.80%2.31%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน