บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Computer Communications

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Computer Communications. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1724SYNCLAYER INC
698 JPY−0.57%9.1K0.703.239B JPY7.4893.31 JPY+46.66%3.56%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2763FTGROUP CO LTD
1235 JPY−0.64%8K0.6837.208B JPY8.61143.50 JPY−18.22%4.40%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3787TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
574 JPY+0.88%5000.221.481B JPY−55.49 JPY−316.96%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4264SECURE INC
1550 JPY−3.06%67.8K0.897.383B JPY45.4934.08 JPY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4392FUTURE INNOVATION GROUP INC
311 JPY−2.20%191.1K1.289.373B JPY45.826.79 JPY−70.47%1.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4770ZUKEN ELMIC INC
334 JPY+1.21%15.7K0.792.087B JPY16.0520.81 JPY−11.13%0.90%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5133TERILOGY HOLDINGS CORPORATION
298 JPY−1.00%39.7K0.834.919B JPY0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6718AIPHONE CO LTD
2819 JPY−0.11%58.1K1.0646.014B JPY10.57266.78 JPY+97.31%3.20%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6741NIPPON SIGNAL CO
1011 JPY−0.69%61.1K0.3863.806B JPY15.9563.38 JPY−6.86%2.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6743DAIDO SIGNAL CO
436 JPY+1.40%24.3K0.757.615B JPY−12.45 JPY−156.73%2.34%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6744NOHMI BOSAI
2209 JPY−0.23%48.9K1.20135.443B JPY17.83123.88 JPY+11.44%1.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6745HOCHIKI CORP
2202 JPY−0.45%40.1K1.4054.032B JPY9.26237.67 JPY+53.82%3.49%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6824NEW COSMOS ELECTRONIC CO
2230 JPY−0.67%3000.1727.686B JPY9.53233.99 JPY−31.60%2.10%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6870FENWAL CONTROLS OF JAPAN
1633 JPY−0.43%1.5K0.689.261B JPY23.7268.85 JPY−53.33%4.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์