แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน (ภาค)

9
หุ้น
38.885B
เงินทุนของตลาด
1.001M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.79%
เปลี่ยนแปลง
−9.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง18.116B EUR3.23%−0.41%65.554K5
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ501.354M EUR−1.01%86.592K2
เหล็ก20.267B EUR2.75%−1.12%1.859M2