อื่นๆ (ภาค)

3
หุ้น
79.751M
เงินทุนของตลาด
39.520K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.23%
เปลี่ยนแปลง
+1.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.39%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.57%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
54.550M-2.04%7.893K2
25.201M-0.95%34.011K1
โหลดเพิ่ม