แร่พลังงาน (ภาค)

3
หุ้น
56.236B
เงินทุนของตลาด
11.585M
ปริมาณการซื้อขาย
+3.99%
เปลี่ยนแปลง
−5.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.11%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม