แร่พลังงาน (ภาค)

20
หุ้น
48.616B
เงินทุนของตลาด
2.320M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.72%
เปลี่ยนแปลง
−5.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+62.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+37.96%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม