บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

28
หุ้น
268470.985B
เงินทุนของตลาด
27.708M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.34%
เปลี่ยนแปลง
+0.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.38%
ประสิทธิภาพ ปี
−8.38%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม