หุ้นอินเดีย comprising the บริการเกี่ยวกับสุขภาพ sector

See what industries make up the บริการเกี่ยวกับสุขภาพ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล3.243 T INR0.19%+0.59%884.955 K18
บริการทางการแพทย์/พยาบาล466.349 B INR0.72%+0.10%161.19 K11