หุ้นฮังการี comprising the เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ sector

See what industries make up the เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เซมิคอนดักเตอร์16.618 T HUF1.09%−1.57%162
อุปกรณ์/เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์265.956 B HUF+1.03%126.277 K1
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์2.801 B HUF−1.00%1001