บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

29
หุ้น
474.572B
เงินทุนของตลาด
3.991M
ปริมาณการซื้อขาย
−1.42%
เปลี่ยนแปลง
+9.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
−52.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม