กลุ่มบริษัทสื่อ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
67.073M
เงินทุนของตลาด
500.000K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.12%
เปลี่ยนแปลง
+10.71%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.51%
ประสิทธิภาพ ปี
+24.00%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
8082YEAH YEAH GROUP HOLDINGS LTD
0.031 HKD−3.13%−0.001 HKD
มีแรงซื้อ
500K15.5K HKD67.073M HKD−0.04 HKD80