เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

1
หุ้น
12.941M
เงินทุนของตลาด
22.280K
ปริมาณการซื้อขาย
+7.04%
เปลี่ยนแปลง
+101.06%
ประสิทธิภาพ เดือน
+56.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
12.089M7.04%22.280K1
โหลดเพิ่ม